Logo

Zamek w Rabsztynie

zamek w rabsztynie

Kolejny zamek na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zaliczany w poczet zamków, których fundatorem był Kazimierz Wielki. Funkcją zamku była prawdopodobnie ochrona pobliskiego ośrodka górniczego w Olkuszu.  W XV w. zamek znajdował się w rękach rodu Melsztyńskich. Następnie jego włodarzami zostali Tęczyńscy, którzy wkrótce przyjęli nazwisko Rabsztyńscy. W I poł. XVII w. zamek przybrał formę renesansowej rezydencji. Do zamku górnego dobudowano wówczas zamek dolny. Niestety, przyszedł rok 1657, kiedy to budowla została doszczętnie spalona przez szwedzkich najeźdźców.Dziś w tym miejscu można obejrzeć mury zamku dolnego i część murów zamku górnego.

Top