Logo

Zamek w Pieskowej Skale

Zamek w Pieskowej Skale

Zamek w Pieskowej Skale na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej można oglądać w pełnej okazałości. Warownia położona nad Doliną Prądnika została odrestaurowana w latach 1949-1970 i stanowi jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych w Polsce.

Zamek wybudowany, jak i niemal wszystkie pozostałe zamki “orle gniazda”, z inicjatywy Kazimierza Wielkiego w XIV w., został przekształcony w wyniku przebudowy w II poł. wieku XVI z budowli gotyckiej w renesansową. Mimo wielu zniszczeń, któremu uległa warownia na przestrzeni wieków, jej kolejni właściciele nie pozwalali, aby popadł w ruinę. Jest odbudowywany po najazdach szwedzkich w 1655 i 1702 r., pożarach w 1718, 1850 i 1853 r. i powstaniu styczniowym w 1863 r. Pod koniec XIX w. zamek zostaje sprzedany, rozparcelowany i zaczyna popadać w ruinę. W 1903 r. trafia w ręce spółki, na czele której stoi pisarz Adolf Dygasiński. Urządzony w nim ośrodek letniskowy działa do 1939 r.

Podczas powojennych prac konserwatorskich zamkowi przywrócono renesansowy XVI-wieczny wygląd. Zachowano jednak XVII-wieczne bastiony, oficynę z XVIII w. znajdującą się na dziedzińcu i XIX-wieczną basztę. We wschodnim narożu skrzydła zamkowego znajduje się baszta z XV w. Dolne fragmenty bramy wjazdowej na dziedziniec wewnętrzny znajdującej się w skrzydle zamkowym pochodzą z XIV w.  Dziedziniec otoczony jest arkadowo-filarowymi krużgankami.Pod zamkiem znajdują się stawy a między nimi zbiorowa mogiła 65 powstańców styczniowych, którzy zginęli tu w 1863 r. 

Dziś w zamku mieści się muzeum prezentujące wystawy opowiadające o przemianach w sztuce na przestrzeni od XIV do XIX w. Mury zamku mieszczą też bibliotekę Sapiehów z zamku w Krasiczynie.

Top