Logo

Zamek w Ostrężniku

zamek w okrężniku

Pomysłodawcą budowy zamku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej był biskup i starosta krakowski Jan Muskata. Zamek wybudowano w XIV wieku. Wiele wskazuje na to, iż budowa nie została dokończona. Sugeruje to przede wszystkim brak jakichkolwiek wzmianek o zamku w źródłach historycznych.Jeśli chodzi o kształt zamku, to został wybudowany na planie wieloboku o powierzchni 1400 m2. Przylegała do niego prostokątna baszta. Zamek był otoczony fosą. Dziś teren, na którym znajdują się ruiny jest w całości objęty ochroną. Porasta go bukowy las będący rezerwatem przyrody.

Top