Logo

Zamek w Niedzicy

zamek w niedzicy

Zamek istniał już w I poł. XIV w. Do 1945 r. zamek znajdował się w rękach rodów węgierskich i pełnił funkcję strażnicy na granicy z Polską. Dzisiejszy kształt nadał zamkowi jeden z właścicieli, Jerzy Horvath. Trochę podupadłą już budowlę przekształcił w renesansową rezydencję. Kolejne przebudowy miały miejsce już po II wojnie światowej. 

Dziś w zamku znajduje się muzeum, hotel, kawiarnia i restauracja. Zamek dzieli się na dolny i górny. W części muzealnej znajdującej się w dolnym zamku można obejrzeć tzw. komnaty Salomonów, którzy byli ostatnimi węgierskimi właścicielami obiektu. Komnaty wyposażone są w przedmioty z XVI-XIX w. W górnym zamku znajdują się tzw. Izby Pańskie, a wśród nich izba straży i sala myśliwska. W lochach, które służyły wcześniej jako piwnice lub więzienie, dziś znajduje się sala tortur. Na dziedzińcu górnego zamku znajduje się studia wykuta w skale na głębokość 60 metrów.

Zamek otwarty jest dla zwiedzających codziennie od 1 maja do 31 września, a od 1 października do 30 kwietnia z wyjątkiem poniedziałków.

Top