Logo

Zamek w Mirowie

zamek w mirowie

Za inicjatora budowy zamku w Mirowie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej uważa się Kazimierza Wielkiego, ale nie potwierdzają tego źródła historyczne, bowiem pierwszy raz wzmianka o warowni pojawia się w nich w 1405 r. W 1655 r. został zniszczony przez Szwedów. Odbudowano go jednak. Ostatecznie spotkał go podobny los, jak pozostałe zamki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Został opuszczony w II poł. XVIII wieku i zaczął popadać w ruinę.


Warownia składała się z zamku górnego i zamku dolnego. Zamek górny miał wieżę, zamek dolny otoczony był murem. Wjeżdżało się do niego przez most zwodzony. Do zamku dolnego była dobudowana wieża, w której znajdowały się komnaty mieszkalne. 

Top