Logo

Wigierski Park Narodowy. Wśród Lasów i jezior

Wigierski Park Narodowy otacza miasto Suwałki od strony południowo-zachodniej - około 7 km. Siedziba parku mieści się w miejscowości Krzywe - gdzie można uzyskać wszystkie aktualne informacje oraz zakupić karty wstępu na teren Wigierskiego Parku.


Sercem Wigierskiego Parku jest jezioro Wigry wraz z całym zespołem jezior otaczających i pozostających z nim w ścisłym związku hydrologicznym. Specyficzną grupę jezior stanowią jeziorka - suchary. Te śródleśne zbiorniki o brązowej, mało przeźroczystej wodzie i dużą ilością substancji organicznych są niezwykle pięknymi tworami natury. Warto tu wspomnieć o pieszej ścieżce przyrodniczej Suchary (4,5 km) wiodącej wokół malowniczych jeziorek. Nad zbiornikami widać ślady życia bobrów i ich żeremia. Wysoka ranga przyrodnicza walorów wód parku zadecydowała o umieszczeniu jeziora Wigry na liście najcenniejszych ekosystemów wodnych świata (IUCN, Projekt "AQUA" 1975 r.) oraz na liście obiektów Konwecji Ramsarskiej 2002r.


Niektóre z obecnych jezior kompleksu Wigierskiego były zatokami Wigier, które w wyniku zarastania roślinnością wodną i wypełnienie szczątkami roślin i zwierząt uległy oddzieleniu od głównego jeziora. Tak między innymi powstały jeziora: Muliczne, Okragłe, Długie, Białe Wigierskie, Kriszyn, Zakąty (Klonek), Leszczewek i inne.Główną rzeką Wigierskiego Parku Narodowego jest Czarna Hańcza. Drugą co do wielkości rzeczką jest Kamionka, a następnie Wiatrołuża i Maniówka. 


Szlak wodny Czarnej Hańczy jest jednym z najpiękniejszych w Polsce szlakiem kajakowym,rozpoczynającym się na Wigrach, który przez połączenie z szlakiem Kanału Augustowskiego - bardzo atrakcyjne śluzowania, kończy się w Augustowie. Jest to bez mała 100 km trasy wodnej - o rożnej trudności. Cennym obiektem znajdującym się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego jest zabytkowy zespół poklasztorny Kamedułów, który powstał w XVII wieku w miejscu królewskiego, myśliwskiego dworku. Wcześniej istniała tu osada Wigran - plemienia Jaćwieskiego.  Klasztor bardzo malowniczo góruje nad okolicą, został zbudowany na wyspie, którą połączono groblą ze stałym lądem. Po trzecim rozbiorze Polski klasztor uległ kasacji. Dziś można zwiedzać zarówno kościół jak i inne budynki znajdujące się na świątynnym wzgórzu.
Ważne informacje turystyczne:

  • Na terenie Parku obowiązuje karta wstępu.
  • Podróże na szlakach turystycznych mogą odbywać się przez cały rok od świtu do zmierzchu.
  • Akweny udostępnione dla turystów i wędkarzy to: Wigry, Pierty, Omułówek, Mulaczysko, Czarne k.Bryzgla, Leszczewek, Postaw i rzeka Czarna Hańcza poniżej Wigier. 
  • Z penetracji wyłączone są strefy nadbrzeżne jezior zarośnięte trzcinami, a także pas wody o szerokości 100 metrów na odcinku od wpływu rzeki Czarnej Hańczy do Wigier, aż do półwyspu Łysocha.Wyżej wymienione - udostępnione wody Wigierskiego Parku Narodowego można zwiedzać: kajakiem, łodzią wiosłową, żaglówką lub innym sprzętem pływającym bez silnika spalinowego.
  • Sezon turystyczny na wodach trwa od 1 czerwca do 1 listopada. Jedynie w rejonie pomiędzy wyspami Ordów, Ostrów, Krowa a lądem stałym we wsi Bryzgiel pływanie łodziami zaczyna się od 15 czerwca.
  • Wędkowanie może odbywać się wyłącznie na podstawie licencji, którą wykupuje się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego. Przy każdej zakupionej licencji znajduje się regulamin połowu określający zasady obowiązujące w danym roku.
  • Biwakowanie, palenie ognisk i używanie otwartego płomienia dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
  • Ruch pojazdów mechanicznych jest dozwolony jedynie na drogach publicznych.
  • Nie należy chwytać lub płoszyć zwierząt, zbierać, niszczyć lub uszkadzać roślin i grzybów.

Noclegi w okolicy - Wigierski Park Narodowy. Wśród Lasów i jezior

CENA PLN
35.00 os/noc
CENA PLN
50.00 os/noc
Top