Logo

Wigierski Park Narodowy Suwalszczyzna

wigierski park narodowy

informacje ogólne o parku


Centralną częścią Parku jest jezioro Wigry, wraz z całym zespołem jezior otaczających i pozostających z nim w ścisłym związku hydrologicznym. Poszczególne jeziora Parku różnią się między sobą pod względem troficzności wód. Specyficzną grupę stanowią jeziorka - suchary. Te śródleśne zbiorniki o brązowej, mało przeźroczystej wodzie i dużą ilością substancji organicznych są niezwykle pięknymi tworami natury. 
Niektóre z obecnych jezior kompleksu Wigierskiego były zatokami Wigier, które w wyniku zarastania roślinnością wodną i wypełnienie szczątkami roślin i zwierząt uległy oddzieleniu od głównego jeziora. Tak m.in. powstały: Muliczne, Okragłe, Długie, Białe Wigierskie, Kriszyn, Zakąty (Klonek), Leszczewek i inne. Główną rzeką WPN jest Czarna Hańcza. Drugą co do wielkości rzeczka Kamionka, a następnie Wiatrołuża i Maniówka. 


Utworzenie: 1989 r.

Powierzchnia: 14.956 ha

Zbiorniki wodne: 45 - o łącznej powierzchni 28 km2

Największe jezioro: Wigry

Największa rzeka: Czarna Hańcza

Długość szlaków turystycznych lądowych: 150 km
                      


Flora Parku jest bardzo bogata. Liczy ponad 800 gatunków roślin naczyniowych, około 170 gatunków maszaków i 300 porostów oraz wiele gatunków grzybów, śluzowców i glonów. Spośród drzew najliczniej występuje sosna i świerk. Oprócz nich także brzoza brodawkowata i omszona, olsza czarna, dąb szypułkowaty, lipa drobnolistna i inne.

Fauna Parku jest charakterystyczna dla obszaru Puszczy Augustowskiej. Występują tu wilki, rysie, łosie, jelenie, sarny, dziki, borsuki, lisy, jenoty, kuny i wiewiórki. Najbardziej charakterystycznym gatunkiem, będącym symbolem WPN jest bóbr. Zaobserwowano także tutaj 195 gatunków ptaków, głównie wodno-błotnych. Najliczniejszymi są: kaczka krzyżówka, łyska, perkoz, mewa, rybitwa, gągoł, łabędż.

Na terenie WPN znajdują się różne zabytki archeologiczne. Najstarsze z paleolitu - kamienne narzędzia - świadczą o momencie pojawienia się, po ustąpieniu lądolodu, pierwszych ludzi. 

Cennym obiektem zabytkowym jest zespół poklasztorny Kamedułów, który powstał w XVII wieku w miejscu królewskiego, myśliwskiego dworku. Wcześniej istaniała tu osada Wigran. Obecnie w odbudowanych i odnowionych po zniszczeniach wojennych obiektach poklasztornych mieści się Dom Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury i Sztuki, a także muzeum pobytu Papieża Jana Pawła II na Wigrach.


turystyka

Na potrzeby ruchu turystycznego zostały opracowane przez Park specjalne ścieżki edukacyjneLAS, SUCHARY, PŁAZY, JEZIORA, PUSZCZA. 

Ruch turystyczny odbywa się także po:

 • wyznaczonych szlakach,
 • istniejących drogach publicznych:
 • drodze wojewódzkiej (Suwałki-Sejny),
 • drogach powiatowych,
 • gęstej sieci dróg gminnych.


Ważne informacje turystyczne:

 • Na terenie Parku obowiązuje karta wstępu.
 • Podróże na szlakach turystycznych mogą odbywać się przez cały rok od świtu do zmierzchu.
 • Akweny udostępnione dla turystów i wędkarzy to: Wigry, Pierty, Omułówek, Mulaczysko, Czarne k.Bryzgla, Leszczewek, Postaw i rzeka Czarna Hańcza poniżej Wigier. Z penetracji wyłączone są strefy nadbrzeżne jezior zarośnięte trzcinami, a także pas wody o szerokości 100 metrów na odcinku od wpływu rzeki Czarnej Hańczy do Wigier, aż do półwyspu Łysocha.
 • Wyżej wymienione - udostępnione wody WPN można zwiedzać: kajakiem, łodzią wiosłową, żaglówką lub innym sprzętem pływającym bez silnika spalinowego.
 • Sezon turystyczny na wodach trwa od 1 czerwca do 1 listopada. Jedynie w rejonie pomiędzy wyspami Ordów, Ostrów, Krowa a lądem stałym we wsi Bryzgiel pływanie łodziami zaczyna się od 15 czerwca.
 • Wędkowanie może odbywać się wyłącznie na podstawie licencji, którą wykupuje się w siedzibie WPN. Przy każdej zakupionej licencji znajduje się regulamin połowu określający zasady obowiązujące w danym roku.

KĄPIELISKA - PLAŻE: 
Gawrychruda (jez. Wigry) | Krzywe (jez. Czarne) | Stary Folwark (jez. Wigry) 
POLA NAMIOTOWE: Maćkowa Ruda, Wysoki Most- "Bindużka", "Gremzdówka", Zakąty - "Jastrzęby"
WYSTAWY: MUZEUM WIGIER - Stary Folwark 50 
REJS: po jez. Wigry - statek TRYTON - szlak 15 km 


        
Top