Logo

Supraśl

supraśl - miasto na pograniczu dwóch kultur

Supraśl to podlaskie miasteczko o statusie uzdrowiska otoczone lasami Puszczy Knyszyńskiej. Przechadzając się po uliczkach Supraśla nietrudno zauważyć wpływy dwóch kultur: wschodniej i zachodniej. Świadczy o tym architektura miasta, a wśród niej okazała cerkiew obronna. 

Cerkiew Zwiastowania NMP powstała na początku XVI wieku. Jest jedyną gotycko-bizantyjską cerkwią obronną w Polsce i jedną z trzech w Europie. Wpływ rusko-bizantyjski widoczny jest w planie świątyni. Natomiast wpływ europejski, gotycki dostrzec można w ostrołukowych oknach, sklepieniach oraz czterech narożnych wieżach. Wschodni charakter cerkwi przejawiał się także w jej wnętrzu, gdzie ściany zostały ozdobione freskami. Znajdował się w niej również misternie zdobiony, barokowy ikonostas. W tym kształcie cerkiew przetrwała do 1944 r., kiedy to Niemcy wysadzili ją w powietrze. Odbudowa świątyni miała miejsce w latach 90-tych XX wieku. Od tamtej pory gospodarzami cerkwi są prawosławni mnisi Męskiego Klasztoru Zwiastowania NMP.

Supraśl był w pierwszej połowie XIX wieku ważnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. Swoje fabryki zakładali tu m.in. Wilhelm Zachert, Buchholtz i Jansen. W latach 60-tych XIX wieku miejscowe fabryki zaczęły przegrywać z białostockimi. Epoka industrialna Supraśla zakończyła się w 1944r. Po tym okresie zostały pamiątki w postaci drewnianych domów tkaczy, kościoła katolickiego, kościoła ewangelickiego, parku i pałacu Buchholtzów. 

Zabytki Supraśla:

 • obronna Cerkiew Zwiastowania NMP

 • zespół klasztoru Bazylianów (XVI w.)

 • Pałac Archimandrytów (1635-1655)

 • Kościół Świętej Trójcy (1861-1865)

 • dawna drewniana karczma (XVII/XIX w.)

 • secesyjny pałac Buchholtzów z parkiem (1892-1903)

 • dawne fabryki Jansena i Zacherta (XIX w.)

 • drewniane domy tkaczy (XIX w.)

 • kościół MB Królowej Polski - dawny kościół ewangelicko-augsburski (1885)

 • cmentarz ewangelicki z grobowcami Zachertów i Buchholtzów

 • Dom Ogrodnika (XVIII w.)


Informacje zaczerpnięto z:

- Demart, "Polska Niezwykła. Województwo Warmińsko-Mazurskie. Przewodnik"

Top