Logo

Sokółka

sokółka

Sokółka - miasteczko powstałe na początku XVI wieku, gdzie istniał tu dwór królowej Bony. Prawa miejskie zostały nadane w 1609r. przez Zygmunta III, a także on nadał nazwę miastu przejeżdżając przez miasto zapytał czy „są kółka” gdyż trzęsło wozem, na to woźnica odpowiedział „so kółka”. W czasach wojennych mieścił się hitlerowski obóz pracy i getto żydowskie.

Obecnie w mieście znajduje się wiele ciekawych miejsc, które warte są odwiedzenia:

  • Kościół św. Antoniego Padewskiego – zbudowany w 1848 roku w stylu neoklasycznym, z ołtarzem głównym i nawami bocznymi. Na  ścianach umieszczone są malowidła ścienne z 1954 roku
  • Kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa –  z 1993 roku, nowa świątynia o nowoczesnej architekturze
  • Pomnik na placu przy kościele św. Antoniego, postawiony na pamiątkę dla Polaków wywiezionych na Sybir i do Kazachstanu z 2007 roku. 
  • Cerkiew św. Aleksandra Newskiego – z 1853 roku, murowana cerkiew z dużą kopułą i czterema mniejszymi. Wewnątrz znajduje się obraz-ikona ,,Ostatniej wieczerzy” z 1905 roku
  • Cmentarz prawosławny  z murowaną cerkwią z początku XX wieku
  • Cmentarz wojskowy Armii Czerwonej – jest to zamknięty cmentarz założony w 1949 roku. Na nim spoczywają żołnierze Armii Czerwonej poległych na ziemi sokólskiej w czasie II wojny światowej
  • Muzeum Społeczne Ziemi Sokólskiej – eksponaty przedstawiają historię, dawne życie, zróżnicowanie religijne na terenach Sokółki i okolic. Muzeum jest dobrym miejscem na rozpoczęcie zwiedzania szlaku tatarskiego
  • Zalew w Sokółce – Odbywają się tu mistrzostwa w skokach  na nartach wodnych oraz inne imprezy kulturalne. Znajdują się również dwie plaże.

Top