Logo

SIemiatycze

Siemiatycze

Siemiatycze – miasto położone  w południowej części województwa podlaskiego z połowy XV wieku. 

Warte odwiedzenia są:

  • barokowy kościół wraz z zespołem klasztornym XVII, XVIII w. ul. 3 Maja
  • cerkiew prawosławna – XIX w. – ul. Powstania Styczniowego
  • posągi sfinksów przy dawnej bramie wjazdowej do pałacu ks. Anny Jabłonowskiej – ul. Leg. Piłsudskiego
  • budynek dawnej oranżerii – XIX w. – ul. Leg. Piłsudskiego
  • dawny budynek synagogi - XVIII w. - ul. Zaszkolna
  • dawny dom talmudyczny – XIX w. - ul. Pałacowa
  • kaplica ewangeliczno-augsburską - XIX w. – ul. Ciechanowiecka (cmentarz parafialny)
  • kaplica św. Anny – XIX w. – ul. Ciechanowiecka (cmentarz parafialny) 
  • cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej – Siemiatycze - Weska
  • cmentarz żydowski – ul. Polna

Top