Logo

Sądecki Park Etnograficzny

Skansen znajduje się w Nowym Sączu. Jest malowniczo położony na wzgórzu. Na obszarze parku zajmującym 20 hektarów, zgromadzono 75 obiektów prezentujących architekturę grup zamieszkujących niegdyś te tereny: Lachów Sądeckich, Pogórzan, Górali Sądeckich, Łemków, Żydów i Cyganów Karpackich.


Znajdują się tu obiekty architektury sakralnej, takie jak cerkiew greckokatolicka czy zbór protestancki. Na szczególną uwagę zasługuje XVIII-wieczna cerkiew łemkowska św. Dymitra ze wsi Czarne. W 2001 r. po gruntownych pracach remontowych i konserwatorskich świątynię udostępniono do zwiedzania. Natomiast od 2004 r. odbywają się w niej nabożeństwa grecko-katolickie.Inne ciekawe obiekty to: chata zielarki, szkoła ludowa, folwark dworski, chata łemkowska z Wierchomli Wielkiej nawiedzana przez duchy.


Oddzielną część skansenu stanowi Miasteczko Galicyjskie, prezentujące małomiasteczkową zabudowę z końca XIX w. Rekonstrukcja ma objąć plac rynkowy i kilkanaście domów stojących przy nim. Obecnie można oglądać pięć budynków – ratusz, dwór szlachecki, remizę strażacka i dwa domy mieszczańskie.


Na terenie skansenu organizowane są liczne imprezy. Jedną z nich jest impreza „Odwiedziny u pradziadków...”, podczas której odbywają się liczne pokazy m.in. pieczenia chleba, czy tworzenia ceramiki.Sądecki Park Etnograficzny zwiedzać można przez cały rok. Od maja do września muzeum czynne jest cały tydzień z wyjątkiem poniedziałków, od października do kwietnia czynne jest od pn. do pt.

Top