Logo

Rzeka Pasłęka

rzeka pasłęka

Pasłęka to najdłuższa mazurska rzeka licząca 211 km. Uchodzi do Zalewu Wiślanego, a swój bieg zaczyna w okolicach Olsztynka. Płynie przez trudno dostępne tereny, porośnięte bujną roślinnością. Zapewne z tego względu nie jest odwiedzana przez turystów i wędkarzy.

Rzeka na niemal całej długości objęta jest ochroną ze względu na zamieszkiwanie jej brzegów przez bobry. Utworzono tu rezerwat przyrody “Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce”. O ich obecności świadczą pozostawione ślady w postaci obgryzionych pni drzew. Zobaczyć same bobry jest znacznie trudniej. Ze względu na bycie pod ochroną, Pasłęka nie może być szlakiem spływów kajakowych. 


Informacje zaczerpnięto z:

  • J. Szynkowski, "Mazury. Kraina jezior, lasów i niezapomnianych przygód. Przewodnik"

  • Copernicus, red. B. Konopska, C. Mazur, M. Starzewski, "Wielkie Jeziora Mazurskie. Mapa"

  • Demart, "Polska Niezwykła. Województwo Warmińsko-Mazurskie. Przewodnik"

Top