Logo

Rudka

rudka

Rudka - miejscowość na południu województwa podlaskiego oddalona 7 km od Brańska. Początek powstania przypada ma czasy średniowiecza. Już wtedy była ośrodkiem gromadzącym dobra ziemskie. Największy rozwój miejscowości przypada za czasów Ossolińskich (1647-1902), którzy zbudowali barokowy kościół i zespół pałacowy. 

Zabytki Rudki

  • Kościół Trójcy Świętej - początki powstania parafii sięgają 1442 roku, gdzie postawiono kościół. W czasach Ossolińskich kościół zamknięto ze względu na jego zły stan techniczny. Właśnie wtedy  w 1753-1759 ówczesny właściciel w miejscu drewnianego kościoła postawił nowy murowany. Wybudowany w stylu barokowym kościół miał zmienił całkowicie wnętrza, ołtarz główny, boczny, ambonę, chrzcielnicę, chór. Taki wystrój wnętrza zachował się do dziś.   
  • Pałac Ossolińskich - w miejscowości znajduję się  barokowy pałac Ossolińskich zbudowany w 1763 roku przez Aleksandra Ossolińskiego. Przed wojną w pałacyku były gromadzone cenne pamiątki broni wschodniej. Podczas wojny pałacyk został częściowo zniszczony po czym odbudowano go w 1970r. W okolicach pałacyku znajdują się dworskie zabudowania z przełomu XVIII-XIX wieku. Do całego zespołu prowadzi obsadzona starymi drzewami aleja. Wokół całego zespołu znajduje się park. Obecnie w zespole pałacowym mieści się Zespół Szkół Rolniczych im. Ks. K. Kluka, w Rudce. 
  • Sekretarzówka - zabytkowy budynek, którego nazwa pochodzi od sekretarza mieszkającego na strychu z czasie wojny. Znajdowały się tu cenne eksponaty meble, obrazy, militaria, biblioteka, narzędzia rolnicze. Większość zbiorów niestety została zniszczona w 1939 roku przez Armię Czerwoną.  Dziś budynek należy do Nadleśnictwa Rudka.

Top