Logo

Rozlewisko Morąskie

Rozlewisko Morąskie

Dawniej było to Jezioro Morąskie. W średniowieczu wody z jeziora zasilały studnie w mieście. W II połowie XIX wieku jezioro zostało osuszone prawdopodobnie ze względu na zanieczyszczenie wód. Napełniło się jednak ponownie wodą i dziś tworzy ekosystem bagienny, który zamieszkuje ponad 150 gatunków ptaków. Na terenie rozlewiska utworzono ścieżkę edukacyjną o długości 3 km.


Informacje zaczerpnięto z:

  • J. Szynkowski, "Mazury. Kraina jezior, lasów i niezapomnianych przygód. Przewodnik"

  • Copernicus, red. B. Konopska, C. Mazur, M. Starzewski, "Wielkie Jeziora Mazurskie. Mapa"

  • Demart, "Polska Niezwykła. Województwo Warmińsko-Mazurskie. Przewodnik"

Top