Logo

Podlaski Przełom Bugu - spływ dużą i dziką rzeką

Podlaski Przełom Bugu - 

spływ dużą i dziką rzeką


Zapraszamy na spływy kajakowe rzeką Bug, prowadzące przez Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu. Walorem przełomowej doliny Bugu jest jej naturalna dzikość. Rzeka przepięknie meandruje wśród wysokich skarp, wylewając w okresach wezbrań między innymi z powodu braku urządzeń hydrotechnicznych i wałów przeciwpowodziowych. Gniazdują tu ptaki wodne, drapieżne, żyją żółwie błotne, wydry i bobry. Trasę i czas spływu możemy dowolnie regulować. Aby zapoznać się z walorami rzeki i nieco odpocząć wystarczy już jeden dzień, natomiast aby przepłynąć cały odcinek szlaku Przełomu Bugu - trzeba mieć co najmniej trzy dni.


Rzeka Bug jest jedną z najdłuższych i najpiękniejszych rzek w Polsce - w granicach Polski liczy sobie 587 km, a całkowita jej długość to 772 km (wypływa na Ukrainie).Przełom rzeki Bugu nie jest  tożsamy na przykład z przełomem Dunajca. Bug to duża nizinna rzeka tocząca swoje wody dość leniwie, przecinająca ziemie Podlasia tworząc krętą dolinę o względnie wąskim dnie i nachylonych zboczach. Szerokość jej doliny sięga od 1,3 km w okolicach Mielnika do 4-5 km w części północno-zachodniej. Długość rzeki w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu liczy sobie 90 km, gdy rozciągłość granic samego parku wynosi 65 km. Porównanie tych wartości świadczy o licznych zakrętach i zakolach których dokonuje rzeka na terenie Parku. Dużą atrakcją dla osób płynących szlakiem przełomu Bugu są widoki na dolinę rzeki, które można podziwiać z wysokich jej brzegów.

Spływ kajakowy wersja jedno-dniowa : Niemirów - Zabuże [13 km]

Rozpoczęcie spływu proponujemy w Niemirowie (przy samej granicy polsko-białoruskiej). W samym Niemirowie warto odwiedzić pobliską Górę Zamkową z pozostałościami dawnego grodziska oraz barokowo-klasycystyczny kościół. W sezonie letnim kursuje tu prom (Niemirów-Gnojno). Rzeka w tym miejscu liczy sobie 60 m szerokości. Po drodze mijamy płycizny, zakola i wyspy które tworzy rzeka. Aby bezpiecznie płynąć Bugiem, musimy obserwować oznaczenia: mielizny oznaczone są tyczkami, znaki biało-czerwone wskazują na to że należy płynąć prawą stroną szlaku, biało-zielone zaś  - lewą. W Klepaczewie (około 9 km spływu) znajduje się przystań rzeczna spływu tratwami, oraz  lina rozpięta nad rzeką - służąca do surwiwalowych ćwiczeń.Spływ proponujemy zakończyć w Zabużu, wsi położonej na wysokiej nadbużańskiej skarpie. Znajduje się tu piękna plaża gdzie można odpocząć i wykąpać się w Bugu, a także pole biwakowe. Po przeciwnej stronie rzeki widoczne są juz zabudowania przedmieścia Mielnika. Zabuże położone niegdyś było na wyspie, ale po wyschnięciu jednej z odnóg Bugu (XVII w) jest na stałe połączona z lądem. W okolicy znajduje się także rezerwat Zabuże i ścieżka przyrodnicza "Trojan".

Spływ kajakowy wersja cztero-dniowa: Niemirów - Nur  [100 km]

Pierwszy dzień Niemirów - Zabuże [13 km]

Rozpoczęcie spływu proponujemy jak w wersji jedno-dniowej w Niemirowie (przy samej granicy polsko-białoruskiej).W samym Niemirowie warto odwiedzić pobliską Górę Zamkową z pozostałościami dawnego grodziska oraz barokowo-klasycystyczny kościół. W sezonie letnim kursuje tu prom (Niemirów-Gnojno). Rzeka w tym miejscu liczy sobie 60 m szerokości.Po drodze mijamy płycizny, zakola i wyspy które tworzy rzeka. Aby bezpiecznie płynąć Bugiem, musimy obserwować oznaczenia: mielizny oznaczone są tyczkami, znaki biało-czerwone wskazują na to że należy płynąć prawą stroną szlaku, biało-zielone zaś  - lewą.W Klepaczewie (około 9 km spływu) znajduje się przystań rzeczna spływu tratwami, oraz  lina rozpięta nad rzeką - służąca do surwiwalowych ćwiczeń.Spływ proponujemy zakończyć w Zabużu, wsi położonej na wysokiej nadbużańskiej skarpie. Znajduje się tu piękna plaża gdzie można odpocząć i wykąpać się w Bugu, a także pole biwakowe. Po przeciwnej stronie rzeki widoczne są już zabudowania przedmieścia Mielnika. Zabuże położone niegdyś było na wyspie, ale po wyschnięciu jednej z odnóg Bugu (XVII w) jest na stałe połączona z lądem. W okolicy znajduje się także rezerwat Zabuże i ścieżka przyrodnicza "Trojan".

Drugi dzień Zabuże - Wólka Nadbużna [13 - 30 km]

Tereny przez które meandruje rzeka charakteryzują się płytkim występowaniem skał prekambryjskich - czyli dokładnie marglów górnokredowych - a jeszcze dokładniej kredy. Złoża te są eksploatowane już od bardzo dawna. Sama rzeka wokół Mielna jest otoczona względnie wysokimi brzegami (około 55 m). Sam Mielnik, położony na prawym zboczu doliny Bugu wyeksponowany na południe ma specyficzny, korzystny mikroklimat. Jest osłonięty od wiatrów i ma względnie wysokie temperatury zimą i latem.Na wysokości 19 km znajduje się przystań rzeczna gdzie odpływa statek na Bugu. Po prawej stronie znajduje się otwarta przestrzeń tzw. Czwarta Ręka. Za wsią Wólka Nadbużna [30 km] - rozpoczyna się szlak bunkrów - pozostałość po dawnej Linii Mołotowa (1940-1941). Na jego trasie znajdują się liczne żelbetowe pozostałości po linii fortyfikacyjnej - schrony - niektóre bardzo dobrze zachowane.

Trzeci Dzień Wólka Nadbużna - Wasilew Szlachecki [30 - 60 km]

Wśród meandrów rzeki Bug mijamy Rezerwat Krostowiec i wpływ rzeki Szysia oraz Toczna. Tu kończy się Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu. Czterdziesty piąty kilometr spływu - Drohiczyn,Wita nas bardzo ładną plażą. To najstarszy i najważniejszy w przeszłości gród na Podlasiu. W 1253 roku Drohiczyn był miejscem koronacji jedynego króla w dziajch Rusi - Daniela Romanowicz - prawnuka Krzywoustego. Warto zobaczyć: zespół klasztorny ojców Franciszkanów, kościół i klasztor Benedyktynek, cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy oraz Górę Zamkową (wczesnośredniowieczne grodzisko, miejsce wykopalisk archeologicznych). Dolinę rzeki w okolicy Drohiczyna charakteryzuje asymetryczny jej wygląd. Brzeg północny opada stromą skarpą do wody, południowy jest niski i odkrywa zalewowe tarasy doliny Bugu. Na nocleg proponujemy zatrzymać się w Wasilewie Szlacheckim lub Wirowie.

Czwarty Dzień Wirów - ujście rzeki Nurzec [60 - 89 km]

Bug za miejscowością Gródek obfituje w liczne mielizny i wysepki, które łączą się w pokaźne ciągi.  Po drodze mijamy wsie Granne i Głęboczek. Nasz spływ kończy się na miejscu biwakowym tuż za ujściem rzeki Nurzec do Bugu.


CIEKAWE MIEJSCOWOŚCI na szlaku: Tokary, Grabarka, Anusin, Siemiatycze, Grodzisk, Koraczew, Sarnaki.PROMY: Niemirów-Gnojno, Mielnik - Zabuże.

REZERWATY: Góra Uszeście, Grąd Radziwiłłowski, Sokóle, Koryciny, Wydma Mołożewska, Przekop , Dębiniak.

Top