Logo

Podlaski Przełom Bugu

królestwo ptaków - podlaski przełom bugu

Podlaski Przełom Bugu to park krajobrazowy utworzony na terenach pomiędzy Drohiczynem a Terespolem. Rzeka tworzy tu rozległą dolinę o wysokich nawet na kilkadziesiąt metrów brzegach. Rozpiętość doliny wynosi 4-5 kilometrów. Rzeka rozlewa się po niej, leniwie meandrując. Piękno doliny można podziwiać z jej wysokich brzegów. Wzdłuż południowego brzegu Bugu biegnie czerwony szlak turystyczny. W kilku miejscach znajdują się punkty widokowe m.in. we wsi Stary Bubel.

Brak ingerencji człowieka w bieg rzeki spowodował, że Podlaski Przełom Bugu upodobało sobie na miejsce gniazdowania 150 gatunków ptaków. Znakomite warunki do bytowania mają tu m.in. zimorodek, sieweczka rzeczna, krogulec, remizy, kszyk czy krwawodziób. Poza ptakami żyją tu wydry i bobry, a nawet, choć rzadko spotykany, żółw błotny. 

Top