Logo

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

park krajobrazowy puszczy knyszyńskiej

                      


           


Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – utworzony 24 maja 1988 r. im. Profesora Witolda Sławińskiego. Celem ochrony jest zachowanie zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Puszcza jest terenem zróżnicowanym pod względem etnicznym i kulturowym. Zamieszkiwali ją m. in. Polacy, Białorusini, Rosjanie, Litwini, Tatarzy, Żydzi oraz Niemcy. Dzisiaj nadal jest terenem zróżnicowanym pod względem kulturowo-religijnym. Stykają się tu bowiem wyznawcy trzech religii:katolicy, prawosławni oraz muzułmani. 

Parku Puszczy Knyszyńskiej utworzono wiele szlaków turystycznych: Szlak Powstania Styczniowego, Szlak Napoleoński, Szlak Tatarski Mały, Szlak Tatarski Duży, Szlak do Góran.

                          
Top