Logo

Ogrodzieniec - zamek w Podzamczu

ogrodzieniec - zamek w podzamczu

Zamek Ogrodzieniecki znajduje się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 

Jest jednym z licznych średniowiecznych zamków, nazywanych “orle gniazda”, znajdujących się na skalistych wzgórzach jury.

 W większości są to tajemnicze ruiny, które zostały po imponujących niegdyś zamkach.

Ruiny zamku “Ogrodzieniec” należą do największych wśród wszystkich znajdujących się na Jurze. Wznoszą się na Górze Janowskiej (504 m n.p.m.), która jest najwyższym wzniesieniem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zamek został wybudowany przed 1370 r. na polecenie Kazimierza Wielkiego. Na przestrzeni stuleci zmieniał kilkakrotnie właścicieli, aby w 1523 r. trafić w ręce rodziny Bonerów. Seweryn Boner i jego syn Stanisław rozbudowali zamek, który przekształcił się w renesansową rezydencję obronną. Porównywano go z zamkiem na Wawelu. Kolejni właściciele przez następne 100 lat kontynuowali rozbudowę zamku. Kolejne wieki przyniosły duże zniszczenia. Spowodował je najazd Szwedów podczas szwedzkiego “potopu” w 1655 r., a później pożar wzniecony przez tych samych w 1702 r. Zamek zaczął popadać w ruinę. Ostatni właściciele opuścili go w 1810 r. Dopiero w latach 1949-1973 zamek doczekał się prac konserwatorskich w wyniku, których zabezpieczono jego ruiny. Wtedy też został udostępniony dla turystów.

Prace archeologiczno-konserwatorskie pozwoliły na odtworzenie pierwotnego wyglądu zamku. Głównymi kompleksami zamku były skrzydła północne i południowe. Łączyło je skrzydło zachodnie (XVI w.). W skrzydle zachodnim mieściła się biblioteka i sypialnie. Skrzydło południowe miało dwie cylindryczne baszty: Kredencerską i Skazańców. Ta część mieściła w sobie pomieszczenia gospodarskie i rycerskie. W czasie rozbudowy, która miała miejsce w XVI w. dostawiono do skrzydła południowego beluard i tzw. Kurzą Stopę. W skrzydle północnym mieściły się kuchnie (parter) oraz sale reprezentacyjne i mieszkalne (I piętro).

Zwiedzając zamek należy zejść do sali tortur “Katowni Warszyckiego”. Warszycki był jednym z właścicieli warowni. Odznaczał się wielkim okrucieństwem wobec swoich poddanych. W sali prezentowane są dawne narzędzia tortur i techniki katowskie. Nazwy przyrządów do tortur: “Kozioł Czarwonic”, “Jeż”, “Łoże Sprawiedliwości” czy “But Hiszpański”.

W Muzeum Zamkowym możemy obejrzeć eksponaty związane z historią zamku i okolicy, makiety zrekonstruowanej budowli, repliki kafli I wiele innych znalezisk archeologicznych. Natomiast w Kurzej Stopie organizowane są wystawy czasowe.Na zamku organizowanych jest szereg imprez m.in. “Najazd Barbarzyńców” - festiwal kultury wczesnego średniowiecza i Turniej Rycerski. W sezonie turystycznym w każdą niedzielę odbywają się pokazy rycerskie.

Top