Logo

Nowogród

nowogród

Nowogród - miasto nad Narwią, prawa miejskie otrzymało w 1427r. Miasto zastąpiło wtedy zniszczoną Łomżę.  Miasto dynamicznie się rozwijało, kwitł handel i rzemiosło do czasów wojen szwedzkich. Później miasto przyjęło rolę ośrodka rolniczego. Ludność Nowogrodu i okolic  brała udział w powstaniu kościuszkowskim, kampanii napoleona, powstaniu listopadowym i styczniowym. Ciężkie walki w obronie Nowogrodu toczyły się w czasach I i II wojny światowej.
Dziś miasto i okolice są położone w atrakcyjnym miejscu turystycznym.  Położenie pośród rzek Narew i Pisa sprzyja rozwojowi turystyki kajakowej a także wycieczkom przyrodniczo-krajoznawczym. Obszar zaliczony jest do Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Narwi.
Zabytki miasta i okolic:

  • Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny -  z XV-XVI w., kilkakrotnie niszczony, obecny kształt został oddany w 1921 r.
  • Plebania - z 1882 roku.
  • Układ przestrzenny miasta z XVIw,
  • Izba Pamięci z 1979r,
  • Ruiny zamku książąt mazowieckich z XIV wieku,
Pomniki: Obrońców Nowogrodu z 1939 r., Czołg nad Narwią, Młodym Bohaterom z 1920 r., 

  • szlak schronów bojowych z 1939r Nowogród- Szablak,
  • skansen i inne obiekty związane z architekturą kurpiowską a także kultura i obrzędy Kurpiowszczyzny.


Top