Logo

Narwiański Park Narodowy

polska amazonia - narwiański park narodowy

Narwiański Park Narodowy - (Polska Amazonia) utworzony został w 1996 roku, w miejscu Narwiańskiego Parku Krajobrazowego. Łączna powierzchnia parku wynosi 7 350 ha. Park leży w województwie podlaskim  w powiatach : wysokomazowieckim (gminy Sokoły i Kobylin Borzymy) i białostockim: (gminy: Łapy, Turośń Kościelna, Suraż, Tykocin i Choroszcz). Siedzib dyrekcji parku jest w Kurowie. Najważniejszym walorem przyrodniczym jest rzeka Narew z wieloma korytami, która tworzy rozlewiska przypominające jeziora.  Podobny bieg rzeki ma Amazonka i Kongo dlatego też park bywa nazywany ,,polską Amazonką'' . W dolinie Narwi występują 203 gatunki ptaków w tym 28 zagrożonych w skali światowej. Symbolem parku jest  błotniak stawowy. W parku zachowały się naturalne,  nie zmienione przez meliorację bagna. 

Najczęstszymi roślinami są szuwary turzycowiskowe i szuwary trzcinowe,roślinność wodna.Tereny Narwi są ostoją ptaków wodno-błotnych:kaczki świstun i rożeniec, bataliony, błotniaki łąkowe, dubelty, derkacze, kuliki wielkie, kropiatki, błotniczki, bąki i zielonki a także zagrożony  wyginięciem - bielik, derkacz i wodniczki. Wśród ssaków można spotkać łosie, wydry gronostaje.

Na obszarach parku znajduje się wiele zabytków budownictwa ludowego: budynki kryte strzechą, wiatraki, kapliczki. Szczególnie interesujący jest park w Kurowie, kościół w Waniewie, ziemna reduta Koziołek, muzeum archeologiczne w Surażu.

                    

Atrakcyjne szlaki rowerowe po Narwiańskim Parku Narodowym:

- Podlaski Szlak Bociani, oznaczony w terenie i na mapach kolorem czerwonym, długość około 200 km. Szlak łączy trzy Parki Narodowe: Białowieski, Narwiański i Biebrzański. Można go podzielić na etapy, zgodnie z własnymi możliwościami i preferencjami. Biegnie wzdłuż dolin rzek: Narewki, Narwi i Biebrzy. Motywem przewodnim szlaku są gniazda bociana białego (na trasie kilkaset gniazd oraz Europejska Wieś Bociania w Pentowie pod Tykocinem). Przechodzi on przez miejscowości: Białowieża, Narewka, Odrynki, Wojszki, Suraż, Baciuty, Kurowo, Tykocin, Laskowiec, Dobarz, Goniądz.

-Obwodnica rowerowa NPN, kolor niebieski, 90 km. Szlak prowadzi dookoła Narwiańskiego Parku Narodowego, po granicy otuliny. Łączy walory kulturowe otoczenia Parku z możliwością kontemplacji walorów przyrodniczych. Po drodze ciekawe zabytki miasteczek: Choroszczy, Suraża, Tykocina, a także siedziba Parku w Kurowie. Obwodnicę przecinają szlaki piesze, co daje możliwość dotarcia do innych ciekawych obiektów. Prowadzi ona przez miejscowości: Choroszcz, Baciuty, Suraż, Łapy, Kurowo, Tykocin, Złotoria, Choroszcz.

-Szlak Podmiejskich Rezydencji, kolor żółty, 50 km. Szlak prowadzi od doliny Narwi po Puszczę Knyszyńską. Na trasie można obejrzeć kilka dworów i pałaców, pozostałych po dawnych właścicielach tych ziem. Miejscowości: Bokiny, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Bobrowa Dolina, Supraśl.Szlak Światowida, kolor zielony, 20 km. Szlak łączy Białystok z Narwiańskim Parkiem Narodowym. Na trasie pomnik 1863 r. "Szubienica", Babia Góra z repliką Światowida, widok na NPN z "zerwanego mostu". Trasa szlaku: Białystok, Krupniki, Choroszcz "Szubienica", Konowały, Kruszewo "zerwany most".

                    

źródło: http://www.npn.pl

Top