Logo

Muzeum Ikon w Supraślu

muzeum ikon w supraślu

Ikony są nieodłącznym elementem wiary prawosławnej. Tworzone są według ściśle określonych reguł, by je tworzyć potrzebna jest wiedza oraz doświadczenie. Obrazy są malowane- ikony się pisze. 

Muzeum Ikon w Supraślu doskonale oddaje ich ducha.Muzeum Ikon jest umiejscowione na terenie supraskiego monasteru, którego tradycja sięga przeszło 500 lat. Muzeum posiada w swoich zbiorach około 1 300 ikon, większość pochodzi z zatrzymań przemytników próbujących wywieźć je z kraju.

W muzeum wszystko co znajdziemy nawiązuje do obrzędowości prawosławnej. Wystawa stała, poświęcona ikonom jest wystawą multimedialną połączoną ze światłem, muzyką i obrazem. Każda z 9 sal swoim wystrojem i klimatem przybliża nas do lepszego zrozumienia tego co widzimy. Sale udekorowane są na styl wnętrza cerkwi, pustelniczej pieczary czy wiejskiej chaty.

                     


           


                     

                     

Pisanie ikon rządzi się swoimi regułami, które są rygorystyczne, ale niezbędne do tego by ikona była "święta". Ikony tworzone są na drewnianych, zagruntowanych deskach, często płaskorzeźbionych i złoconych. Do malowania używa się wyłącznie naturalnych barwników, naturalne są także pozostałe materiał użyte do pisania. By ikona była zgodna z kanonem musi spełniać reguły, w które wpisuje się określony sposób przedstawienia postaci, światło, kolor, ukazanie czasu, odwrócona perspektywa, podpisy i symbole. Ikona jest szczególnym rodzajem połączenia sztuki i filozofii, zrozumiałej jednak dopiero w połączeniu z płaszczyzną duchową.

W muzeum znajdziemy różnorodne rodzaje ikon- podróżne, ikony przedstawiające Chrystusa, ikony z Janem Chrzcicielem, ikony Matki Bożej i inne. Każda z nich rządzi się swoimi określonymi prawami. Oprócz samych ikon, w muzeum zobaczymy też freski prawosławne czy celę mnicha piszącego ikonę.

Do muzeum warto się wybrać również ze względu na jego multimedialny charakter. Jest to pierwsze tego typu muzeum w Polsce, które przybliża sztukę sakralną. Oprócz piękna ikon warto docenić samo urządzenie muzeum- wszystko tutaj nawiązuje tutaj do prawosławia, stwarza niesamowitą atmosferę i pobudza do zadumy.

Top