Logo

Morąg

Morąg

Pokrzyżackie miasto Morąg leży na terenie Pojezierza Iławskiego. Miasto bezpośrednio graniczy z Jeziorem Skiertąg i Rozlewiskiem Morąskim (dawniej Jezioro Morąskie). W bliskiej okolicy Morąga znajduje się malownicze Jezioro Narie, na brzegach którego rozsiane są ośrodki wypoczynkowe.

Założony w XIII wieku Morąg leży na terenie historycznej krainy Prusy Górne. Krzyżacy wznieśli tu zamek warowny, będący, ze względu na otoczenie wodą ze wszystkich stron, świetną twierdzą obronną. Przebywał i zmarł w nim wielki mistrz krzyżacki Heinrich Reuss von Plauen. Inną znaną osobistością morąską był Johann Gottfried Herder. Spędził tu pierwszych 18 lat swojego życia. Herder jest uznawany za jednego z najwybitniejszych niemieckich filozofów. Jego prace z zakresu filozofii historycznej stały się inspiracją dla wybitnych pisarzy niemieckiego romantyzmu, jak chociażby Goethe'go.Pomimo wielu zniszczeń spowodowanych m.in. przez pożary, które wielokrotnie nawiedzały miasto, zachowały się liczne zabytki. Część została odbudowana. 

Poza wspomnianym już odbudowanym zamkiem krzyżackim warto zwiedzić m.in. gotycki kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, renesansowy Pałac Dohnów, zobaczyć mury obronne i baszty (XVIII w.), a także zabytkowe armaty z czasów wojny francusko-pruskiej.


Informacje zaczerpnięto z:

  • J. Szynkowski, "Mazury. Kraina jezior, lasów i niezapomnianych przygód. Przewodnik"

  • Copernicus, red. B. Konopska, C. Mazur, M. Starzewski, "Wielkie Jeziora Mazurskie. Mapa"

  • Demart, "Polska Niezwykła. Województwo Warmińsko-Mazurskie. Przewodnik"

Top