Logo

Lenin w Poroninie - Tatry

Poronin jest obecnie urokliwą wsią w powiecie tatrzańskim, położoną 7 km od Zakopanego. Wyrastająca u stóp miasteczka Galicowa Garpa i wyciągi narciarskie przyciągają licznie turystów. Istnieje jednak kwestia, odróżniająca tę właśnie miejscowość od mnóstwa innych kurortów górskich. Spośród wielu znanych osobistości żadna tak nie rozsławiła miasteczka jak Lenin, który przebywał na Podhalu tuż przed I wojna światową.


Po 1905 r., kiedy to miała miejsce rewolucja w Rosji, Lenin musiał uciekać z kraju. Przez wiele lat tułał się po Europie organizując ruch robotniczy, m. in. we Francji, Anglii, Niemczech. W 1912 r. postanowił przenieść się bliżej granicy rosyjskiej, by mieć większy wpływ na organizujący się w Rosji ruch socjalistyczny. Osiadł początkowo w Krakowie. W okolicach Poronina zatrzymał się po raz pierwszy wraz żoną Nadieżdą Krupską w sierpniu 1913 r. Zamieszkali w Białym Dunajcu w pensjonacie Teresy Skupień. Polubił miasteczko, spacery na pocztę w Poroninie, chętnie gościł w karczmie rodziny Gutów-Mostowych, urządzał wycieczki w Tatry. Z Poronina pisał do swoich przyjaciół socjalistów, spotykał się też z rewolucjonistami z Rosji. Miał plany, by tu utworzyć szkołę partyjną dla młodych komunistów.


Zawierucha wojenna 1914 roku przyniosła kres sielanki. Lenin został aresztowany i osadzony w więzieniu w Nowym Targu, by po 10 dniach je opuścić, a następnie wyjechać z Podhala. W sprawie oswobodzenia Lenina interweniował mieszkający wówczas w Poroninie Jan Kasprowicz – jeden z wielkich poetów polskich i piewców piękna Tatr.W 1947 r. działaniem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej przekształcono dom Pawła Guta-Mostowego w Muzeum Lenina. W 1950 r. obok Muzeum stanął odlany z brązu pomnik Lenina autorstwa Dymitra Szwarca – dar robotników leningradzkich. Przez szereg lat stanowiło Muzeum w Poroninie stały i obowiązkowy punkt na mapie turystycznej Polski, głównie dla wycieczek zakładowych krajowych, jak i zagranicznych z tzw. zaprzyjaźnionych państw.


Po przemianach ustrojowych Muzeum Lenina zlikwidowano, pomnik zaś zdemontowano - znajduje się dziś w Muzeum Socrealizmu w Kozłówce w woj. lubelskim.

Top