Logo

Korsze

korsze - dawna osada kolejowa

Korsze to licząca ok. 5 tysięcy mieszkańców miasteczko. Leży w miejscu, w którym przecinają się dwie linie kolejowe wybudowane w II poł. XIX w. Jedna z nich biegła z Królewca do Ełku, a druga z Berlina przez Toruń do Wystrucia.

Powstała wówczas dynamicznie rozwijająca się osada kolejowa. Korsze była jedną z najważniejszych stacji w całych Prusach Wschodnich. Swoje znaczenie straciła po wojnie, gdy granica polsko-rosyjska niemal zupełnie zahamowała ruch pociągów.Dziś pamiątką po czasach świetności są wieże ciśnień i parowóz, które możemy obejrzeć w Korszach. Jedna z wież, z ogromną kulą na wierzchołku, jest rzadkim przykładem tego typu budowli i na pewno zachwyci miłośników kolejnictwa.  


Informacje zaczerpnięto z:

  • J. Szynkowski, "Mazury. Kraina jezior, lasów i niezapomnianych przygód. Przewodnik"

  • Copernicus, red. B. Konopska, C. Mazur, M. Starzewski, "Wielkie Jeziora Mazurskie. Mapa"

  • Demart, "Polska Niezwykła. Województwo Warmińsko-Mazurskie. Przewodnik"

Top