Logo

Klon

klon

Wieś w powiecie szczycieńskim będąca najcenniejszym na Mazurach zespołem budynków drewnianych. Do dziś zachowało się tu czterdzieści chałup ustawionych wzdłuż jednej ulicy. Taki typ zabudowy z domami ustawionymi szczytem do ulicy zwany jest “ulicówką”.

Wieś w 1893 r. niemal doszczętnie strawił pożar. Chałupy, które zachowały się do dziś, pochodzą z końca XIX w. Klon był jedną z niewielu mazurskich wsi, w których przed wojną większość stanowili katolicy. Świadczą o tym chociażby krzyże, które zdobią większość chat. We wsi znajdują się dwa kościoły: katolicki z 1866 r. - murowany z granitu polnego i cegły oraz opuszczony, protestancki pochodzący z lat międzywojnia.

Niestety, nadzór konserwatora, którym została objęta wioska, nie zapobiega dewastacji i niszczeniu tego miejsca. Jeszcze po wojnie stały tu wiatraki, po których teraz nie ma śladu. Nowe budynki wybudowane bez jakiejkolwiek troski o wkomponowanie się w starą zabudowę tylko ją szpecą.


Informacje zaczerpnięto z:

  • J. Szynkowski, "Mazury. Kraina jezior, lasów i niezapomnianych przygód. Przewodnik"

  • Copernicus, red. B. Konopska, C. Mazur, M. Starzewski, "Wielkie Jeziora Mazurskie. Mapa"

  • Demart, "Polska Niezwykła. Województwo Warmińsko-Mazurskie. Przewodnik"

Top