Logo

Jastrzębna

jastrzębnaJastrzębna jest wymieniana już w dokumentach z 1636 r. jako ostęp Jastrzębny w Puszczy Perstuńskiej. Był to przez ponad dwa wieki sporny teren pomiędzy urzędnikami królewskimi, a rodem Chreptowiczów. Biegł tędy trakt grodzieński od Sajenka do Lipska. W pierwszej połowie XVIII wieku nad Jastrzębianką (lewym dopływem Lebiedzianki, wpadającej do Biebrzy) powstał folwark Jastrzębna i wsie do jego obsługi Jastrzębna i Hurskie. 

Wieś Jastrzębna leżała z obu stron folwarku - stąd uzyskanie drugiego członu nazwy : Pierwsza oraz Druga.Majątek Jastrzębna zaliczany był do dużych - liczył ponad 700 hektarów. Dawano go w dzierżawę zasłużonym rodzinom. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku stanowił własność rządu. Ostatnim jego dzierżawcą był emerytowany pułkownik Podhoryński, lecz nie bardzo radził sobie z gospodarstwem. Wojska radzieckie w czasie wycofywania się w 1941 roku podpaliły budynki gospodarskie. W ten sposób zniszczono ich drewniane konstrukcje i po wojnie rozebrano. Budulec wykorzystano w budowie szkoły w Krasnymborze.Wtedy też majątek uległ parcelacji, a piękny i obszerny drewniany dwór rozebrano. 

Jastrzębna znana jest z mapy, jako przystanek kolejowy PKP na linii Białystok-Suwałki. W tym zwykle miejscu następuje postój pociągu osobowego kierunku Białystok- Suwałki, czekającego na pośpieszny z Suwałk (może to trwać nawet 20 minut).
Informacje zaczerpnięto z :

  • S.Maciejewski "Po ziemi Suwalskiej"
  • S.Maciejewski "Szlakami Północnej Suwalszczyzny"
  • I.W. Baturowie "Po ziemi Augustowskiej"
  • W.Batura "Szlakami Południowej Suwalszczyzny"
  • J.Bacewicz "Podstawy wiedzy regionalnej ziemia suwalska"

CENA PLN
30.00 os/noc
CENA PLN
40.00 os/noc
CENA PLN
350.00 os/noc

Noclegi w okolicy - Jastrzębna

CENA PLN
30.00 os/noc
CENA PLN
30.00 os/noc
CENA PLN
300.00 os/noc
CENA PLN
45.00 os/noc
Top