Logo

Janów

janów - mityczne miasto truso

Wieś Janów leży nad Jeziorem Druzno i słynie przede wszystkim z odkrycia w jej pobliżu pozostałości mitycznego miasta Truso. O samym mieście dowiadujemy się z relacji Wulfstana – żeglarza, który przybył do legendarnego Truso z Danii w 890 roku.

Przez wiele lat historykom sprawiała trudność lokalizacja wczesnośredniowiecznej osady. Odkrycie pozostałości po niej w 1982 r. i dalsze badania oraz prace wykopaliskowe na jej terenie rozwiały w sposób znaczący wątpliwości naukowców co do jej usytuowania. Zgadza się bowiem lokalizacja i okres istnienia miasta z tymi przedstawionymi przez Wulfstana.

Truso było dużą osadą rzemieślniczo-handlową, którą założyli przybysze ze Skandynawii. Przez miasto przebiegała fosa, która dzieliła miasto na dwie dzielnice: rzemieślniczą i portową. Taki plan miasta przywodzi na myśl inne miasta Wikingów w Skandynawii.

Wystawę sporządzoną z rzeczy pochodzących z wykopalisk oglądać można w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Wśród eksponatów zobaczymy: fragmenty narzędzi, monety, ozdoby z bursztynu. Wygląd Truso przedstawiają rekonstrukcyjne rysunki.


Informacje zaczerpnięto z:

  • J. Szynkowski, "Mazury. Kraina jezior, lasów i niezapomnianych przygód. Przewodnik"

  • Copernicus, red. B. Konopska, C. Mazur, M. Starzewski, "Wielkie Jeziora Mazurskie. Mapa"

  • Demart, "Polska Niezwykła. Województwo Warmińsko-Mazurskie. Przewodnik"

Top