Logo

Hajnówka

hajnówka

Hajnówka - miasto leżące w zachodniej części Puszczy Białowieskiej, ze względu na położenie określane jako ,,brama do Puszczy Białowieskiej”, pod względem geograficznym leży na Równinie Bielskiej.Miasto leżące u styku kultur: polskiej, białoruskiej, ukraińskiej i litewskiej, ze względu na przebiegi historyczne. Dziś najbardziej przeważa kultura białoruska i ukraińska, znajduje się tutaj ośrodek mniejszości białoruskiej i Muzeum Kultury Białoruskiej. W Hajnówce przeważa prawosławie skąd też zobaczyć można liczne cerkwie, krzyże i kapliczki. Najpiękniejsza Cerkiew pw. Trójcy Świętej z 1981 r, jest wizytówką miasta. To w niej co roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej. Na festiwal przyjeżdżają chóry z Europy, Ameryki Północnej Azji i Afryki. 

Warte odwiedzenia są jeszcze:

 • Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z 1965r
 • Dwie zabytkowe drewniane cerkwie z XIX wieku
 • Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa
 • Budowle z okresu I wojny światowej
 • Pomnik żubra
W drodze z Hajnówki do Białowieży leży Rezerwat Krajobrazowy utworzony w 1969 roku. Znajduje się tutaj rezerwat hodowlany i pokazowy Żubrów i Tarpanów. Z Hajnówki jeździ kolejka wąskotorowa prowadząca nad jezioro w Topile.

W okolicach Hajnówki warte odwiedzenia są:

 • Cerkwie w Dubinach i Nowoberezowie oraz kapliczka w Krynoczce
 • Krynoczka – (uzdrawiające źródło) miejsce pielgrzymek prawosławnych
 • Drewniane budynki inwentarskie z XIX w. (Czyżyki, Nowosady)
 • Największe zbiorowisko kurhanów "Głęboki Kąt"
  • kurhan z okresu wpływów rzymskich w Łosince
  • kurhan w Puszczy Białowieskiej z okresu wczesnego średniowiecza
 • Cerkiew prawosławna pw. św. Jana Teologa oraz cmentarz prawosławny – nieczynny  w Nowym Berezowie
 • Unikatowe na skalę światową pozostałości naturalnych lasów  na torfie o charakterze tajgowym
 • Ścieżki krajoznawcze w Puszczy Białowieskiej

Top