Logo

Górowo Iławieckie

górowo Iławieckie

Górowo Iławieckie, podobnie jak inne miasta na Warmii, jest starym miastem. Jego powstanie datuje się na XIV w. Bardzo dobrze zachowała się z tych czasów zabudowa starego miasta, z którym łagodnie obeszły się konflikty wojenne wstrząsające tym obszarem na przestrzeni wieków.

Na największą uwagę zasługuje ratusz, w którym od 600 lat nieprzerwanie mają siedzibę władze miejskie. Oczywiście, był on kilkakrotnie przebudowywany, ale trwa niezmiennie w centralnym punkcie urokliwego starego rynku. W jedną ze ścian ratusza wbudowano tablicę upamiętniającą spalenie na stosie kobiety oskarżonej o czary. Kolejną osobliwością jest zegar na wieży ratuszowej. Od XVIII w. nieprzerwanie odmierza czas mieszkańcom Górowa, wybijając pełne godziny.

A jeśli chodzi o samych mieszkańców, połowę z nich stanowią Ukraińcy przesiedleni na te tereny w ramach akcji “Wisła”. Jest to prężnie działający ośrodek mniejszości ukraińskiej. Greckokatoliccy Ukraińcy mają tu swój kościół – cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego. Najpiękniejsza w mieście gotycka świątynia była pierwotnie kościołem katolickim, potem ewangelickim, a ostatecznie w 1980 r. przeszła w ręce prawosławnych Górowian.W mieście działa również Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania. W tej nowoczesnej szkole uczy się ukraińska młodzież z różnych regionów Polski.


Informacje zaczerpnięto z:

  • J. Szynkowski, "Mazury. Kraina jezior, lasów i niezapomnianych przygód. Przewodnik"

  • Copernicus, red. B. Konopska, C. Mazur, M. Starzewski, "Wielkie Jeziora Mazurskie. Mapa"

  • Demart, "Polska Niezwykła. Województwo Warmińsko-Mazurskie. Przewodnik"

Top