Logo

Góra BIRÓW - Jura Krakowsko-Częstochowska

Góra Birów ma wysokość 460 m n.p.m. i wznosi się nad Doliną Krztyni. Znajduje się 2 kilometry od znanego Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu. Prace archeologiczne dowiodły, że na na wzgórzu istniał gród królewski, jeszcze zanim wybudowano pobliski zamek Ogrodzieniec. Znajdował się tu również cmentarz kurhanowy. Podczas prac wykopaliskowych odkryto ślady kilku okresów kulturowych: łużyckiego (V okres epoki rzymskiej), późno rzymskiego (II/III-IV w.), wczesnego średniowiecza (IX-X w.) i średniowiecza (XIII-XIV w.).


Dziś na Górze Birów stoi zrekonstruowany średniowieczny gród z okresu początków państwa polskiego: wieża bramna, obserwacyjna i strażnicza, chata mieszkalna i palisada. Wnętrza zostały urządzone zgodnie z duchem minionego czasu. Można tu również obejrzeć fotosy, które ilustrują życie codzienne w dawnej osadzie.

Top