Logo

Czarne Szlaki Turystyczne Suwalszczyzny

czarne szlaki suwalszczyznyDO ŹRÓDEŁ CZARNEJ HAŃCZY (2 km):
Dziadówek - jez. Dzadówek - pola wsi Antosin - Sześciwłóki 

DO DWORU W STAREJ HAŃCZY (2 km):
Merkinie - jez. Hańcza - Stara Hańcza 

DO GŁAZOWISKA (4 km):
Błaskowizna - rez. Głazowsko Łopuchowo - jez. Kamenduł - Łopuchowo 

DO GRODZISKA JAĆWINGÓW (4 km):
Wodziłki - jez. Jeglówek - Góra Zamkowa 

KU BEGUNOWI ZIMNA (20 km):
Gulbieniszki - Góra Cisowa - zagrody wsi Udziejek Dolny - las - Smolniki - jez. Czarne - jez. Białe - Jodoziorki - Bondziszki - Poplin - Marianka - Rogożajny Mł. - jez. Wistuć - Wiżajny 

OD WIGIER DO KURHANÓW (20 km):
Stary Folwark - jez. Pierty - rez. "Kamionka" - jez. Gałęziste - pola Nowej Wsi - przejazd kolejowy - las - pola wsi Osinki - jez. Czarne - Studzieniczne - rez. "Cmentarzysko Jaćwingów"

DOLINĄ SZELMENTKI (7km): 
Szypliszki - Becejły - jez. Ingiel - Postawelek - Szelmentka

KU LITEWSKIEJ GRANICY (10 km):
Dworczysko - jez. Sztabinki - Krasnogruda - Ogrodniki 

NAD SERWY (20 km):
Danowskie - jez. Blizienko - Kopanica - Tobołowo - jez. Tobołowo - lasy - Serski Las - Dalny Las - Serwy - jez. Serwy - Sucha Rzeczka - Czarny Bród - Kanał Augustowski

NAD POMORZE (12 km):
Aleksiejówka - jez. Pomorze - lasy - jez. Dowcień - Kukle - jez. Kunis - rez. "Łempis" - Zelwa

Top