Logo

Ciechanowiec

ciechanowiec

Ciechanowiec – niewielkie miasteczko na podlasiu na trasie od Warszawy do Białowieży, w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu i Nurca". Historia powstania miasta sięga XIII wieku. W Ciechanowcu znajduje się wiele zabytkowych drewnianych i murowanych budynków.

Główną atrakcją turystyczną Ciechanowca jest Pałac Starzeńskich – obecnie Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka wraz ze Skansenem Mazowiecko-Podlaskim. W ramach Muzeum Rolnictwa działają m.in.: Muzeum Weterynarii, jedyne w Polsce Muzeum Pisanki, Muzeum Leśne czy też Ogród roślin. Muzeum Rolnictwa znajduje się w zespole pałacowo – parkowym. 

Jednym z atutów Ciechanowca i jego okolic jest przepływająca przez miasto rzeka Nurzec, której dolny ok. 8-kilometrowy odcinek znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca. W mieście znajduje się zabytkowy zespół klasztorno-szpitalny z XVIII wieku oraz wykonana w stylu neogotyckim XIX-wieczna statua św. Floriana patrona straży ogniowej. Ciekawym, wartym zobaczenia zabytkiem jest cerkiew prawosławna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, wybudowana w 1884 roku na miejsce rozebranego kościoła unickiego. 

W Ciechanowcu corocznie odbywają się imprezy kulturalno – rozrywkowe gromadzące wielu gości z Polski i z zagranicy np. Festyn “Wianki na Nurcu”, Podlaskie Święto Chleba, Podlaskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi o Puchar Burmistrza Ciechanowca, Zajazd Wysokomazowiecki. „Szlachty historia na żywo”, Jarmark Świętego Wojciecha, Międzynarodowy Festiwal Folkloru “Podlaskie Spotkania”, Konkurs Gry na Ludowych Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego.

Top