Logo

Brańsk

brańsk

Brańsk - ponad 500 letnie miasteczko leżące  nad rzeką Nurzec w południowo zachodniej części województwa podlaskiego. Historia miejscowości sięga XI/XII wieku gdzie w rozwidleniu rzek Nurzec i Bronka została zbudowana osada zwana do dziś Zamczyskiem. Jest też miejsce bitwy wojsk polskich z plemionami Jaćwingów w 1264 roku zwane uroczyskiem Kumat. 

Brańsk był pierwszym miastem w rejonie województwa podlaskiego, które otrzymało prawo miejskie magdeburskie, które zostało nadane w 1493 roku. W tym czasie miasto doskonale się rozwijało, leżało na szlaku z Krakowa na Litwę. W czasie zaborów miasto znajdowało się pod zaborem pruskim, a później rosyjskim. Natomiast w czasie wojen miasto zostało zniszczone w 35% i jego rozwój został zahamowany.

Dziś w miasteczku warte zobaczenia jest:

 • grodzisko z XII zwane ,,Zamczyskiem”
 • układ urbanistyczny miasta z budynkiem pochodzącym z XV - XVI wieku
 • katolicki Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 1861 r
 • dwie zabytkowe kapliczki
 • uroczysko ,,Kumat” - miejsce bitwy wojsk polskich i jaćwieskich
 • cerkiew prawosławna p.w. Szymona Słupnika  z XIX wieku
 • drewniane koszary carskie z 1890 roku , obecnie Dom Pomocy Społecznej
 • stare cmentarze z XIX wieku: katolicki, prawosławny i żydowski
Będąc w Brańsku warto odwiedzić pobliskie miejscowości:

 • Domanowo:
  • kościół pw. św. Doroty z XVII wieku
  • pomnik poległych żołnierzy podlaskiej Brygady Kawalerii z września 1939 roku
 • Klichy:
  • kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych
 • Kalnica: 
  • park dworski z połowy XVIII w

Top