Logo

Błonia Krakowskie

Słynne Błonia Krakowskie to rozległa łąka, oddalona zaledwie o kilkanaście minut spacerem od Rynku Głównego. Powierzchnia wynosi aż 48ha (obwód prawie 4km) i jest to jeden z największych tego typu obszarów w Europie. Od 2000 roku Błonia znajdują się na liście zabytków. 


Początki Błoń związane są z osobą Jaksy Gryfita, możnowładcy małopolskiego i krzyżowca, który przed wyprawą do Ziemi Świętej w 1162 roku podarował znaczny obszar ziemi klasztorowi norbertanek, czym chciał zjednać sobie przychylność boską. W około sto lat później właśnie na Błoniach dokonany został akt przekazania przez poselstwo papieskie dokumentów stwierdzających świętość Stanisława ze Szczepanowa, znanego obecnie jako św. Stanisław, patron Polski. Błonia nie były jednak zbyt przydatne norbertankom, gdyż tereny te praktycznie co roku zalewne były przez rzekę Rudawę. Zakonnice postanowiły dokonać wymiany z Miastem, otrzymując w zamian kamienicę przy ulicy Floriańskiej, która jednak niedługo potem spłonęła. Rozpoczął się tym samym ostry spór z ratuszem, w który wciągnięci zostali sami królowie. Transakcja jednak nie została cofnięta. 


Przez wiele lat Błonia były miejscem opuszczonym. Wylewająca rzeka zmieniła ten obszar w bagno i grzęzawiska, w których porzucano zwłoki zmarłych w trakcie epidemii cholery. Dopiero osuszenie ziemi nadało Błoniom nowego życia. Na początku XIX wieku odbyła się w tym miejscu defilada na cześć Napoleona z udziałem Księcia Józefa Poniatowskiego i Józefa Dąbrowskiego. W 1849 roku car Mikołaj I odbierał wojska udające się do Węgier w celu tłumienia powstania. W 1910 wystartował z tego miejsca pierwszy samolot, jaki wzbił się w rejonie Krakowa. W tym samym roku odbyły się na Błoniach centralne uroczystości obchodów 500lecia bitwy pod Grunwaldem. W najnowszej historii Błonia przyjmowały setki tysięcy pielgrzymów przybyłych na msze celebrowane prze papieża Jana Pawła II. Jest to także miejsce organizacji koncertów, imprez i zlotów, jak np. Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa Polskiego. Na co dzień olbrzymia łąka służy przede wszystkim jako miejsce rekreacji, wypoczynku i uprawiania sportu przez Krakusów. Sport jest na Błoniach silnie reprezentowany także przez dwa kluby piłkarskie – Cracovię i Wisłę. 


Jako ciekawostkę podać można, że Błonia są jedynym w mieście, oficjalnym… pastwiskiem! Stało się tak za sprawą decyzji królowej Jadwigi, która nigdy nie została cofnięta. Wprawdzie w latach 60. XX wieku próbowano zmienić wydany przez królową dekret, jednak za sprawą protestów społecznych wycofano się z pomysłu. Mimo obowiązującego prawa, trudno zobaczyć na Błoniach pasącą się krowę. 
Top