Logo

Biebrzański Park Narodowy


biebrzański park narodowy


Biebrzański Park Narodowy powstał 09.09.1993 r. jako największy park narodowy w Polsce. Powierzchnia parku wynosi 59223 ha. Przepływająca przez park rzeka Biebrza - prawy dopływ Narwi, to najbardziej meandrująca z polskich rzek. Dolina Biebrzy z licznymi bagnami i torfowiskami jest ostoją dla ptaków, zwierząt. Bagna Biebrzańskie przyciągają ornitologów z całego świata. Ze względu na położenie rzeka Biebrza jest popularnym miejscem spływów kajakowych. 


Biebrzański Park Narodowy chroni rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów. Przez BPN przebiega Kanał Augustowski zaliczany do zabytków architektury oraz leży zabytkowa Twierdza Osowiec. W kotlinie Biebrzy wyróżnia się trzy tzw. baseny:

 • basen północny – okolice Lipska i Sztabina,
 • basen środkowy - od wsi Rutkowszyzna do Osowca,
 • basen południowy od Osowca do ujścia Biebrzy do Narwi.


Najatrakcyjniejszym jest basen środkowy znajdujący się pod ścisłą ochroną tzw.”Czerwone Bagno. Imponujące są wyspy wzgórz wydmowych zwane grzędami. Dolina Biebrzy to także skupisko łosi.
Rok utworzenia: 1993 r.

Powierzchnia: 59 223 ha 

Największa rzeka: Biebrza

Pokrycie terenami leśnymi: 25% powierzchni

hydrografia

Park leży w dorzeczu Biebrzy, największego po Bugu dopływu Narwi. Swój początek bierze na południe od Nowego Dworu, u podnóża wzgórz morenowych w Mezoregionie Wzgórz Sokólskich. Ujście Biebrzy znajduje się koło wsi Ruś. Długość rzeki wynosi ok. 165 km (w tym 155 km w Parku). Z Biebrzą łączy się wiele rzek: Lebiedzianka, Netta, Kopytkówka, Jegrznia, Dybła, Ełk, Klimaszewnica, Wissa, Sidra, Brzozówka, Biebła, Czarna Struga, Kosódka. W XIX na obszarze Kotliny Biebrzy zbudowano m. in. Kanał Augustowski łączący dorzecze Biebrzy z Niemnem. 


Ponad 40% powierzchni Parku zajmują siedliska hydrogeniczne. Na ich obszarze wyróżniono ponad 70 typów zbiorowisk roślinnych naturalnych i zastępczych (w tym półnaturalnych i antropogenicznych). Wśród zbiorowisk naturalnych dominują (bezleśne): turzycowiska, mechowiska i szuwary oraz (leśne): olsy, brzeziny i bory bagienne. Ekosystemy wodne reprezentuje rzeka Biebrza wraz z dopływami oraz liczne starorzecza. Stwierdzono tu obecność 48 gatunków ssaków. m. in. 10 gatunków nietoperzy - w Twierdzy Osowiec obserwowano największe w Polsce północno-wschodniej skupiska kolonii zimujących nietoperzy. Znajduje się tu największa w kraju ostoja łosia (ok. 400 sztuk). 


flora i fauna

Ponad 1/4 powierzchni Biebrzańskiego Parku Narodowego (15302 ha) porastają lasy. Ze względów na duży obszar bagien większość porośnięta jest drzewostanem lasu mieszanego bagiennego. Piaszczyste wydmy na krawędziach doliny porastają bory świeże i bory mieszane świeże. W lasach tych dominują brzozy oraz olsza czarna i sosna. 

Dla ochrony najcenniejszych zespołów utworzono w Parku rezerwaty przyrody:

 • Bagna Biebrzańskie
 • Rezerwat przyrody Czerwone Bagno.

turystyka

Zabytki: Najczęściej odwiedzanym zabytkiem na terenie Parku jest Twierdza Osowiec z drugiej połowy XIX wieku, znajdująca się w gminie Goniądz.

 

Informacja Turystyczna

Zespół udostępniania BPN i wypożyczanie kajaków w Osowcu-Twierdzy 

Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel: (0-85) 738 30 35, (0-85)738 06 20 wew. 243


Godziny otwarcia:

 od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

od 1 maja do 30 września codziennie 8.00 – 19.00 


PLATFORMY I WIEŻE WIDOKOWE:

 • Burzyn - pole biwakowe (szlak żółty)
 • Bagno Ławki (szlak niebieski)
 • Gugny (szlak czerwony)
 • Barwik (szlak czerwony)
 • Biały Grąd -pole biwakowe (szlak wodny)
 • Osowiec - kanał Rudzki, Terenowy Ośrodek Edukacyjny (TOE)
 • Osowiec - Góra Dębowa (TOE)
 • Osowiec - fosa (TOE)
 • Osowiec - fort zarzeczny (TOE)
 • Goniądz (szlak czerwony i żółty)
 • Grzędy - Wilcza Góra (szlak czerwony )
 • Jałowo - Kępa Jałowska ( szlak niebieski)

Top