Logo

Białystok

Białystok – stolica województwa podlaskiego

Białystok – stolica województwa podlaskiego, największe miasto w części północno-wschodniej. Według legendy miasto powstało w 1320r, kiedy książę litewski Giedymin był na polowaniu w części Puszczy Bielskiej. Nazwa pochodzi od rzeki Białej przepływającej przez centrum miasta. 

Będąc w Białymstoku warto zwiedzić zabytki:

 • Zespół pałacowo-parkowy Branickich (XVIII w.)
 • Park Planty
 • Zespół kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP z XVII wieku
 • Ratusz z XVIII w.(Muzeum Podlaskie)
 • Kościół św Rocha
 • Komora celna Domek Napoleona z poł. XIX w
 • Pałac Rüdigerów, później Kreuzensternów i Lubomirskich, z poł. XIX w
 • Cerkiew katedralna p.w. św. Mikołaja z XIX w
 • cerkiew św. Ducha
 • Pałac Hasbacha z XIX w
 • Pomniki Ks.J. Popiełuszki, marszałka J. Piłsudskiego, Obrońców Białegostoku w 1939 r, Bohaterów Ziemi Białostockiej.

Top