Logo

Bargłów Kościelny

bargłów kościelnyJest to wieś gminna, powstała w pierwszej połowie XVI wieku. Jej rozwój zwiazany jest z powstałą w 1544 r. na mocy przywileju Zygmunta Augusta - parafią. Obecny kościół pod wezwaniem Podwyższenia Świetego Krzyża wybudowany został w 1883 roku w miejscu dawnych światyń, w stylu nawiązującym do gotyku. 

Parafia bargłowska obejmowała niegdyś swym zasięgiem kilka majątków ziemskich. Pozostałością po nich są jedynie nazwy wsi tak jak Reszki, Łabętnik, Solistówka, Kukowo i Pomiany.
Informacje zaczerpnięto z :

  • S.Maciejewski "Po ziemi Suwalskiej"
  • S.Maciejewski "Szlakami Północnej Suwalszczyzny"
  • I.W. Baturowie "Po ziemi Augustowskiej"
  • W.Batura "Szlakami Południowej Suwalszczyzny"
  • J.Bacewicz "Podstawy wiedzy regionalnej ziemia suwalska"CENA PLN
40.00 os/noc
CENA PLN
30.00 os/noc

Noclegi w okolicy - Bargłów Kościelny

CENA PLN
35.00 os/noc
CENA PLN
30.00 os/noc
CENA PLN
30.00 os/noc
CENA PLN
120.00 os/noc
CENA PLN
240.00 os/noc
Top