Logo

Barczewo

barczewo

Barczewo jest miastem o długiej kilkusetletniej tradycji. Prawa miejskie otrzymało w 1346 roku. Leży ok. 12 km od Olsztyna, na trasie do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. 

Centrum Barczewa zachowało średniowieczny plan zabudowy, czyli plan prostokąta. W jego obrębie znajduje się rynek i sieć uliczek z zabudowaniami. Wśród zabytków wyróżniają się neogotycki ratusz z XIX w. oraz późnogotycki Kościół św. Anny i św. Szczepana.  Kościół należy do I grupy zabytków sakralnych. Jego wnętrze ma barokowy i neogotycki wystrój. Znajdują się w nim organy z 1700 r. Jednym z najcenniejszych zabytków w świątyni jest gotycki krucyfiks z 1500 r.

Na szczególną uwagę zasługuje jedyna ocalała na Warmii synagoga. Pochodzi z I poł. XIX wieku i jakimś cudem nie została zniszczona podczas epoki nazizmu i II wojny światowej.

Za miastem znajduje się więzienie, którego budynek był pierwotnie miejscem odosobnienia dla niepokornych franciszkanów. Prawdziwe więzienie zorganizowali tu Niemcy po przejęciu dóbr franciszkańskich. Na terenie więzienia znajduje się neogotycki kościół p.w. Dobrego Łotra. Żadne inne więzienie w Polsce nie ma własnego kościoła. W barczewskim więzieniu został osadzony Erich Koch. Był on zaufanym człowiekiem Hitlera. Posiadał funkcję nadprezydenta Prus Wschodnich. Uznano go za współwinnego eksterminacji Polaków podczas II wojny światowej i skazano na śmierć. Z nie do końca wyjaśnionych przyczyn egzekucja nie została wykonana. Koch zmarł w więzieniu w Barczewie w 1986 r. Przebywał w nim od 1965 r.


Informacje zaczerpnięto z:

  • J. Szynkowski, "Mazury. Kraina jezior, lasów i niezapomnianych przygód. Przewodnik"
  • Copernicus, red. B. Konopska, C. Mazur, M. Starzewski, "Wielkie Jeziora Mazurskie. Mapa"Demart,
  • "Polska Niezwykła. Województwo Warmińsko-Mazurskie. Przewodnik"

Top