Logo

Polityka Prywatności

Przepisy dotyczące prywatności użytkowników oraz ochrony danych

Korzystając z naszych usług - czyli usług serwisów SlonecznaPolska.pl, Suwalszczyzna.com.pl, powierzasz nam swoje informacje. W ramach niektórych usług zdarza się, że informacje te powierzasz naszym zaufanym partnerom - z którymi współpracujemy w ramach zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie - więcej w "Zaufani Partnerzy"


Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. 


Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma  Karol Kwiatkowski  ul. Korczaka 3/13 , 16-400 Suwałki , NIP 844 143 96 05  
Administrator zapewnia,  iż ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Administrator ponosi odpowiedzialność za naruszenia w procesie przetwarzania danych.

Zaufani Partnerzy

Zaufanymi Partnerami Administratora są Google, Facebook.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane tak w procesie rejestracji, jak i  na dalszych etapach użytkowania Serwisu, w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Zakres przetwarzanych przez nas danych różni się od Usługi z której korzystasz. Są to dane, które Nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.


Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.


Dane osobowe przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o ochronie danych osobowych”), a także Ustawie z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne („Prawo telekomunikacyjne”),
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

  • - (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a, b RODO) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli korzystasz z zapytania o usługi obiektu (jako gość),
  • - (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a, b RODO)  w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli korzystasz z zamieszczenia obiektu w Serwisach (jako Partner Serwisu) - do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą a Administratorem (z zastrzeżeniem że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń lub przetwarzanie danych osobowych, które wynikają z  aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
  • - w celach analitycznych i optymalizacji naszych Usług na podstawie Twoich uwag na ich temat (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO) 
  • - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami - co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO) 


Dostęp do danych i ich ochrona

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia. 

Szyfrujemy dane i szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.


Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator usunie dane osobowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.


Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bok@suwalszczyzna.com.pl lub telefonicznie 607 852 300.


Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.


Pliki Cookies

Informacje o naszej Polityce dotyczącej plików cookies można znaleźć pod tym linkiem: Polityka Cookies


Top